Predsednik i zastupnik ETRAN-a

Prof. dr Vladimir Katić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Potpredsednik

Prof. dr Slobodan Vukosavić, akademik SANU, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd


Predsedništvo Društva za ETRAN

Elektronika

Prof. dr Branko Dokić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet Banja Luka
Prof. dr Dragan Mančić, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš

Telekomunikacije

Dr Predrag Petrović, naučni savetnik, Institut IRITEL, Beograd

Računarstvo

Prof. dr Zora Konjović, Univerzitet Singidunum, Beograd, Centar Novi Sad
Prof. dr Milo Tomašević, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd

Automatika

Prof. dr Željko Đurović, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Prof. dr Igor Đurović, Univerzitet u Podgorici, Elektrotehnički fakultet, Podgorica

Nuklearna tehnika

Dr Dragana Nikolić, Univerzitet u Beogradu, Institut Vinča, Beograd

Akustika

Prof. dr Miomir Mijić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd

Antene i prostiranje

Prof. dr Branko Kolundžija, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd

Veštačka inteligencija

Prof. dr Sanja Vraneš, Univerzitet u Beogradu, Institut Mihajlo Pupin, Beograd

Električna kola, električni sistemi i obrada signala

Prof. dr Branimir Reljin, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd

Elektroenergetika

Prof. dr Vladimir Katić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Prof. dr Slobodan Vukosavić, akademik SANU, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd

Biomedicinska tehnika

Prof. Nikola Jorgovanović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Metrologija

Prof. dr Dragan Denić, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš

Novi materijali

Prof. dr Nebojša Mitrović, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak

Mikroelektronika i optoelektronika

Dr Zoran Jakšić, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu, IHTM, Beograd

Mikrotalasna tehnika, tehnologije i sistemi

Prof. dr Bratislav Milovanović, Univerzitet Singidunum, Beograd

Robotika i fleksibilna automatizacija

Prof. dr Veljko Potkonjak, Univerzitet Metropolitan, Beograd


Odbor za naučne i stručne skupove

Predsednik

Prof. dr Platon Sovilj, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Potpredsednik

Prof. dr Aleksandra Smiljanić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd


Elektronika

Prof. dr Lazar Saranovac, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Prof. dr Marko Dimitrijević, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš

Telekomunikacije

Prof. dr Nenad Milošević, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš
Prof. dr Aleksandra Smiljanić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Prof. dr Petar Spalević, Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici,Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica

Računarstvo

Prof. dr Igor Tartalja, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Prof. dr Aleksandar Jevremović, Univerzitet Singidunum, Beograd
Prof. dr Vladimir M. Ćirić, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš

Automatika

Vanr. prof. dr Boban Veselić, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš

Nuklearna tehnika

Doc. dr Koviljka Stanković, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd

Akustika

Prof. dr Dejan Ćirić, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš

Antene i prostiranje

Doc. dr Miodrag Tasić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd

Veštačka inteligencija

dr Miljan Vučetić, VLATAKOM, Beograd

Električna kola, električni sistemi i obrada signala

Prof. Dr Milka Potrebić Ivaniš, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd

Elektroenergetika

Vanr. prof. dr Marko Rosić, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka, Čačak
Dr Đorđe Stojić, viši naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu, Institut Nikola Tesla, Beograd

Biomedicinska tehnika

Vanr. prof. dr Milica Janković, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd

Metrologija

Prof. dr Platon Sovilj, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Prof. dr Dragan Pejić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Mikroelektronika i optoelektronika

Prof. dr Tatjana Pešić-Brđanin, Univerzitet u Banja Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
Prof. dr Aneta Prijić, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš

Mikrotalasna tehnika, tehnologije i sistemi

Prof. dr Nebojša Dončov, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš

Novi materijali

Prof. dr Vesna Paunović, Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet, Niš

Robotika i fleksibilna automatizacija

Dr Aleksandar Rodić, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu, Institut Mihajlo Pupin, Beograd
Vanr. prof. dr Kosta Jovanović, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd
Prof. dr Živana Jakovljević, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd