Регистрација и котизација

Регистрација је обавезна за све учеснике на конференцијама. Формулар за регистрацију налази се овде. Регистрација подразумева плаћање котизације.

Износи котизације:

 

Пре 20.05.2019.

Од 25.05.2019.

Регуларна котизација

12.000 RSD

14.400 RSD

Котизација за чланове Друштва за ЕТРАН и чланове организације IEEE (уз доказ)

10.000 RSD

12.000 RSD

Котизација за учеснике које запошљавају колективни чланови Друштва ЕТРАН који су измирили обавезе

10.000 RSD

12.000 RSD

Котизација за младе истраживаче1 (уз доказ)

8.000 RSD

9.600 RSD

Котизација за оне који хоће само друштвени програм

4.000 RSD

4.000 RSD

 

Плаћања котизације су ослобођени аутори радова по позиву, радова на специјалним седницама, и млади истраживачи који су на претходној конференцији добили награду.

Уплатом котизације учесник стиче право на учешће у раду изабране конференције, укључујући и пропратне манифестације, зборник апстракта, беџ са именом, приступ Зборнику који ће бити на сајту Друштва за ЕТРАН који се може штампати. Зборник ће имати уредника, пагинацију, и ISSN број. Учесници ће моћи да поруче CD или меморијски USB Зборник (контактирати секретаријат ЕТРАН-а за цену). Сви радови, они који буду приказани орално или као постер се третирају на исти начин и штампају у потпуности у Зборнику.

За студентску котизацију треба доставити доказ од академске установе и датум рођења. Студентска котизација важи ако је студент први аутор на раду и ако лично излаже рад на конференцији. Студентска котизација важи само за једног учесника за све конференције и радионице Друштва за ЕТРАН.

За котизацију конференције IcETRAN погледајте овде.

 

1 Млади истраживач је дефинисан као студент академских дипломских, мастер и докторских студија чија старост у 2019. години не прелази 25, 27, 40 година респективно. Ови подаци се обавезно наводе на пријавном листу.Министарство просвете, науке и технолошког развоја


Технолошко-металуршки факултет
Универзитет у Београду


Електротехнички факултет,
Универзитет у Београду