Site Loader
Kneza Miloša 9/IV, 11000 Beograd, Srbija

Dana 09.10.2023. godine u Zavičajnom muzeju u Idvoru i na dan rođenja Mihajla Idvorskog Pupina, a u okviru tradicionalnih Oktobarskih susreta IDVOR 2023, uručeno je prestižno priznanje Fondacije „Mladen Selak“ – PUPINOVA MEDALJA prof. dr Bratislavu Milovanoviću, redovnom profesoru Univerziteta Singidunum i Univerziteta u Nišu za izuzetne rezultate u naučno-istraživačkom radu, na afirmaciji velikana nauke, posebno Mihajla Idvorskog Pupina i za doprinos razvoju Inovacijskog pokreta. Udruženje ETRAN i svi članovi iskreno čestitatju i raduju se ovom velikom priznanju našem zaslužnom članu i bivšem predsedniku.

Predsednik udruženja ETRAN
prof. dr Vladimir Katić