Упутство за припрему радова за конференцију ЕТРАН

За Kонференцију ЕТРАН могу се поднети искључиво радови који садрже оригиналне теоријске или практичне резултате истраживања, резултате примене теоријских метода у решавању конкретних инжењерских проблема и приказе практичних решења или уређаја. Прихватају се искључиво радови који нису претходно саопштени, објављени или на неки други начин приказани. Поред радова у тематици постојећих стручних секција Друштва за ЕТРАН аутори се позивају да пријаве и радове посвећене образовању у областима које покривају секције.

Позивају се аутори да подносе радове из области нанонаука и нанотехнологија за 15. годишњу радионицу наноЕТРАН која ће и ове године бити одржана у оквиру секције за Микроелектронику и оптоелектронику (МО).

Посебно се позивају и биће стимулисани студенти редовних студија да поднесу радове који ће бити размотрени за презентацију на посебној студентској секцији.

Овде можете наћи комплетно упутство ауторима радова у MS Word и Adobe PDF формату на српском језику (ради се о модификованом IEEE Transactions формату; упутство за рад на енглеском наћи ћете на страницама IcETRAN-а):

MS Word sample file MS Word узорак  *

PDF format  PDF фајл

* Препоручује са коришћење DOC верзије као узорка уз употребу уграђених стилова.

Радови у електронском облику (искључиво .pdf формат) морају бити прослеђени путем Easy Chair icon EasyChair conference management system најкасније до Warning!15. јула 2020*.Упутство за отварање Easy Chair icon налога и поступак слања радова може се наћи селектовањем иконице у прозору за слање радова у горњем левом углу екрана или Погледај...овде.

 

Текст писма са Другим позивом за ЕТРАН 2020 можете преузети Погледај...овде.

 

Одабир радова

Радови поднети за Конференцију подлежу анонимној рецензији и коначној процени научног одбора Конференције. Прихватање рада може да буде условно у складу са коментарима рецензената. Коначна верзија рада у електронској форми (искључиво .pdf формат) мора да стигне најкасније до 31. јула*.

* Остали рокови могу се видети на страници Погледај...Важни датуми