Зборник радова

Сви радови презентовани на Конференцији биће комплетно објављени у електронском облику након одржавања конференције.

Да би неки прихваћени рад био уврштен у Зборник

  • мора бити изложен на самој Конференцији од стране неког од аутора
  • мора бити уплаћена котизација за излагача.

2019

Зборник радова је доступан у пдф формату:

online proceedings linkЗборник радова ETRAN&IcETRAN 2019

Архивирани Зборници са претходних конференција

2018

Зборник радова је доступан у пдф формату:

online proceedings linkЗборник радова ETRAN&IcETRAN 2018

2017

  1. online proceedings linkonline страница Зборника са претходне Конференције погодна за брз приступ појединачним радовима.
  2. online proceedings linkархивирани Зборник са претходне конференције (сви фајлови са обе конференције укључени) погодан за диструбуцију путем флеш меморија и CD/DVD медија.

2016 и раније

  1. Збирни ЕТРАН и IcETRAN Зборник
    online proceedings linkЗборници радова 2007-2016 као једна .iso* архива груписана по ауторима.
  2. online proceedings linkЗборници радова 1955-2006 ETAN/ETRAN (јубиларна збирка поводом 50 година).

* ISO архива се може користити за креирање CD/DVD диска, монтирање виртуелног диска, или претраживање/распакивање путем компатибилног архивера.