Важни датуми  

   

Почетак рада сајта конференција ЕТРАН 2020

31. октобар 2019.

Рок за предлагање специјалних седница, радионица, туторијала и предавача по позиву

15. децембар 2019.

Објављивање програма посебних седница, туторијала и коначног списка позваних предавача

15. мај 2020.

Рок за достављање радова користећи интерактивни програм у оквиру платформе (Easychair)

15. јул 2020.

Повратна информација ауторима о резултату рецензије (Easychair)

31. јул 2020.

Рок за ауторе да доставе коначне верзије рада који ће бити приказан (Easychair)

15. август 2020.

Информација ауторима о прихватању ревидиране верзије рада (Easychair)

1. септембар 2020.

Пријава за конференцију користећи интерактивни формулар у оквиру платформе (Easychair)

15. септембар 2020.

Отварање ИцЕТРАН 2020 и ЕТРАН 2020 конференција

28. септембар 2020.