Важни датуми  

   

Почетак рада сајта конференција ЕТРАН 2020

31. октобар 2019.

Рок за предлагање специјалних седница, радионица, туторијала и предавача по позиву

15. децембар 2019.

Објављивање програма посебних седница, туторијала и коначног списка позваних предавача

31. јануар 2020.

Рок за достављање радова користећи интерактивни програм у оквиру платформе (Easychair)

31. март 2020.

Повратна информација ауторима о резултату рецензије (Easychair)

15. април 2020.

Рок за ауторе да доставе коначне верзије рада који ће бити приказан (Easychair)

30. април 2020.

Информација ауторима о прихватању ревидиране верзије рада (Easychair)

10. мај 2020.

Пријава за конференцију користећи интерактивни формулар у оквиру платформе (Easychair)

25. мај 2020.

Отварање ИцЕТРАН 2020 и ЕТРАН 2020 конференција

8. јун 2020.