Регистрација и котизација

Регистрација је обавезна за све учеснике на конференцијама. Формулар за регистрацију налази се овде. Регистрација подразумева плаћање котизације.

Износи котизације:

 

Пре 15.09.2020.

После 15.09.2020.

Регуларна котизација

18000 RSD

20000 RSD

Котизација за чланове Друштва за ЕТРАН и чланове организације IEEE (уз доказ)

15000 RSD

16500 RSD

Котизација за учеснике који су запослени од стране колективних чланова Друштва за ЕТРАН који су уплатили годишњу чланарину

12000 RSD

13000 RSD

Котизација за младе истраживаче1 (уз доказ)

10000 RSD

11000 RSD

Посетиоци

7000 RSD

8000 RSD

 

Плаћања котизације су ослобођени аутори радова по позиву, радова на специјалним седницама, и млади истраживачи који су на претходној конференцији добили награду.

Уплатом котизације учесник стиче право на учешће у раду изабране конференције, укључујући и пропратне манифестације, зборник апстракта, беџ са именом, приступ Зборнику који ће бити на сајту Друштва за ЕТРАН који се може штампати. Зборник ће имати уредника, пагинацију, и ISSN број. Учесници ће моћи да поруче CD или меморијски USB Зборник (контактирати секретаријат ЕТРАН-а за цену). Сви радови, они који буду приказани орално или као постер се третирају на исти начин и штампају у потпуности у Зборнику.

За студентску котизацију треба доставити доказ од академске установе и датум рођења. Студентска котизација важи ако је студент први аутор на раду и ако лично излаже рад на конференцији. Студентска котизација важи само за једног учесника за све конференције и радионице Друштва за ЕТРАН.

Котизација за конференцију IcETRAN 2020 је иста као и за конференцију ЕТРАН 2020.

 

1 Млади истраживач је дефинисан као студент академских дипломских, мастер и докторских студија чија старост у 2020. години не прелази 25, 27, 40 година респективно. Ови подаци се обавезно наводе на пријавном листу.